KVALITETSSIKRER DINE FAKTURAER

FakturaFirewall ® kvalitets sikrer dine leverandørfakturaer før de kommer inn i ditt Fakturaworkflow-system og økonomisystem. Du kan sette opp valideringsregler for hvilke opplysninger en leverandørfaktura skal inneholde, f.eks. referanseperson, innkjøpsordre-nummer, salgsordre-nummer eller andre opplysninger som er viktige for din virksomhet.

Vår kontroll sikrer at fakturaer som ikke tilfredsstiller dine krav blir avvist i FakturaFirewall ®, og leverandøren får mulighet til å korrigere fakturaen slik at den tilfredsstiller kravene. Først når en faktura er valid blir den lagt inn i dine interne systemer.

FORDELER

FUNKSJONER

Dashboard

DASHBOARD

Dashboardet gir deg rask innsikt i hvor mange e-fakturaer din virksomhet mottar og hvordan det utvikler seg.

Dessuten får du en oversikt over hvilke “call to actions” som finnes, med andre ord om der er noen avviste fakturaer du bør ta stilling til.


Leverandør-aktivering

LEVERANDØR-AKTIVERING

I tillegg til å registrere hvilke av dine leverandører som sender deg e-fakturaer, vil den også registrere de som ikke sender deg e-fakturaer! Som virksomhet får man stadig nye leverandører, derfor vil vår automatiske leverandør-aktivering være nettopp det du trenger. For FakturaFirewall ® orienterer 100 % AUTOMATISK leverandørene om at din virksomhet ønsker å motta e-fakturaer, samt hvilke krav du har til faktura Routing-opplysninger.


Track & Trace

TRACK & TRACE

Vi har full revisjons-informasjon på transaksjonene. Dette betyr at din virksomhet til enhver tid kan se de fakturaene vi har avvist pga overskridelse av dine regler. Du kan se kommunikasjonen med leverandøren, leverandørens korreksjoner/endringer i fakturaen og den endelige frigivelse av fakturaen til dine interne systemer.

Full ettersyns-mulighet hele veien!


Kommunikasjons-Verktøy

KOMMUNIKASJONSVERKTØY

FakturaFirewall ® har innebygget mail-korrespondanse som skjer direkte til den utfakturerings-ansvarlige hos leverandøren. Hvis en faktura avvises, undersøker vi om mailen er levert til leverandøren - og om han har åpnet mailen.

Leverandøren kan kommunisere direkte tilbake i FakturaFirewall ®. Dette sikrer at all korrespondanse i din virksomhet er samlet i ett system som alle de regnskaps-ansatte har adgang til.


Faktura-regler

FAKTURA-REGLER

Løsningen er bygget opp rundt en fleksibel validator hvor du selv bestemmer hvilke data som skal sjekkes. Det vanlige er at virksomheter ønsker at en faktura skal inneholde en av følgende opplysninger: PO-nummer, initialer/navn/mailadresse på den som har kjøpt ytelsen, prosjektkode, finanskonto, ressurs-nummer mv. Mulighetene er uendelige!

Dessuten kan Faktura Firewall også avvise fakturaer som ikke oppfyller de avtalte betalingsbetingelsene!OPPLEV FAKTURAFIREWALL ®

Bli kontaktet av en av våre konsulenter
og få mer informasjon om systemet